Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Realizace projektu

Aktivity projektu

Hned v úvodu projektu proběhl výjezd do Norska za zástupci partnera projektu Forestry Extension Institute (FEI). Poděkování patří kolegovi Bjørnovi Bjørnstadovi z FEI, u kterého jsme v norském Brumunddalu strávili v říjnu 2022 několik dní a čerpali zkušenosti z jejich více než 40 let trvajícího programu pro školy Learning with forests(Učení s lesy). A právě odtud jsme přivezli unikátní metodiku – tzv. environmentální maturitu s postupným šestistupňovým procesem rozvoje žáků od užívání si přírody, jejího pozorování a objevování až po konání vědomých rozhodnutí s ohledem k dopadu na životní prostředí a zodpovědností za budoucnost.

V období listopadu 2022 až ledna 2023 probíhala příprava témat zaměření 4 výukových modulů a tvorba textových podkladů pro tyto oblasti s cílem vytvořit podklady pro partnerské instituce a následnou tvorbu metodických listů pro učitele.V období ledna až března 2023 probíhala příprava podkladů pro pracovní listy pro žáky a tvorba obsahu jednotlivých aktivit v rámci navržených modulů. Od března do května 2023 probíhala tvorba metodických listů pro učitele a pracovních listů pro žáky k připraveným aktivitám. Zároveň byly připraveny podklady pro webovou stránku a gamifikace prvků na webu. V květnu 2023 byly finalizovány pracovní listy a metodických listy, včetně ilustrací, QR kódů a grafického zpracování. V červnu 2023 proběhla příprava a realizace pilotního ověření modulů v ZŠ Pečky. V červnu 2023 proběhl na zámku v Kostelci nad Černými lesy také seminář určený zejména pro lesní pedagogy, na kterém byl přednesen příspěvek na téma Bieokonomika a lesní bieokonomika. Zároveň se účastnící semináře seznámili s průběžnými výsledky a aktivitami projektu.

V červenci a srpnu 2023 probíhalo zapracování zpětné vazby z pilotního ověření atvorba finálních verzí jednotlivých modulů. Zároveň probíhala úprava prvků na webu propojených s jednotlivými aktivitami modulů. V září 2023 proběhlo pilotování upravených aktivit v ZŠ Pečky a zároveň testování vybraných aktivit v ZŠ Kostelec nad Černými lesy. V říjnu 2023 proběhlo zapracování zpětné vazby z pilotníhotestování a tvorba finální verze modulů a obsahu webu jako příprava na diseminační semináře.

V průběhu listopadu a prosince 2023 proběhly diseminační semináře, na kterých se učitelé základních škol seznamovali s tím, jak se vzdělávacími moduly ve výuce pracovat. Semináře proběhly v Kostelci nad Č. l., Plaňanech, Vrchotových Janovicích a Kolíně- Sendražicích s účastí téměř 90 učitelů.

Zpětnou vazbu jsme získávali nejen v závěrečné části semináře, ale i prostřednictvím dotazníků. A byla velmi pozitivní, což nás nesmírně těší. Učitelé oceňovali zejména provázanost s RVP, využitelnost pro výuku různých předmětů (přírodopis, zeměpis, matematika, čeština a další), podrobné vysvětlení odborné problematiky v rámci metodických listů, ale i propracovanost pracovních listů pro žáky. Aktivity účastníci semináře vnímali jako dobře připravené a snadno využitelné třeba i v případě suplovaných hodin.

V prosinci 2023 a lednu 2024 proběhlo zapracování zpětné vazby ze seminářů do některých aktivit. Zároveň proběhla finalizace webové prezentace s gamifikačnímiprvky a zveřejnění modulů ke stažení. Výstupy projektu byly šířeny vydáním tiskové zprávy a přípravou článků a rozhovorů do různých médií.

Výstupy projektu v médiích

Chcete se o projektu dozvědět více? Přečtěte si naše výstupy v médiích.

Živá univerzita (https://zivauni.cz/nove-vyukove-materialy-priblizuji-les-lesnictvi-a-lesni-bioekonomiku-zakum-na-zakladnich-skolach/)

Lesní pedagogika (https://www.lesnipedagogika.cz/cz/ke-stazeni/pracovni-listy/lesni-bioekonomika)

Naše voda (https://www.nase-voda.cz/nove-vyukove-materialy-priblizuji-lesnictvi-zakum-na-skolach/)

Rozhovor v časopise Lesnická práce (2/2024)