Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Materiály pro učitele

Vážení pedagogové, les je unikátní přírodní prostředí, které zajišťuje pro společnost mnoho významných funkcí. Lesní porosty pokrývají více než třetinu plochy české republiky. A protože je pro náš život les velmi důležitý a zároveň se s ním setkáme (na­štěstí) na tak velkém území našeho státu, měli bychom se snažit lesní prostředí důkladně poznat, abychom o něj mohli správně pečovat. Ve spolupráci lesníků a učitelů základní školy vznikly tyto 4 tematické vzdělávací moduly obsahující celkem 60 aktivit, které mají za cíl nabídnout učitelům základních škol aktivity zaměřené na fungování lesního ekosys­tému a udržitelné hospodaření v lesích využitelné při výuce ve třídě i mimo ni. Každá aktivita je tvořena metodickým listem určeným pro učitele, který tvoří „kuchařku“ dané aktivity, a pracovním listem pro žáka/y. V metodickém listu každé aktivity naleznete také doporučení, pro jaký ročník je daná aktivita vhodná, seznam potřebných pomůcek, orien­tační časovou náročnost a další potřebné informace.
Pojďte lesní ekosystémy společně poznávat prostřednictvím následujících 4 vzdělávacích modulů zaměřených na (a) les jako laboratoř, (b) les, vodu a vzduch, (c) les jako zdroj jedinečných přírodních surovin a (d) les jako nositele kul­tury a místo pro zdravý život lidí.

Vzdělávací moduly vznikly jako výstup projektu „Aspekty bioekonomiky související s lesnictvím – podpora aktivního občanství prostřednictvím participace“ financovaného z Fondů EHP-CZ-ICP-4-027. Vzdělávací moduly vznikly ve spoluprá­ci Lesů české zemědělské univerzity (ČZU), Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, Základní školy Pečky, Institutu profesního rozvoje a norského partnera Forestry Extension Institute.