Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Naučná stezka a návštěvnické středisko Olšina

Téměř 7,5 km dlouhá naučná stezka vede šumavskými mokřady, rašeliništi a přilehlými biotopy. Trasa je konstruována tak, aby návštěvníkům umožnila reálný kontakt s málo známým přírodním bohatstvím Národní přírodní památky Olšina, Ptačí oblastí Boletice a chráněným územím soustavy Natura 2000.
https://www.vls.cz/cs/naucna-stezka-olsina

Kontakt