Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vidět, cítit a zažít les na zámku v Kostelci nad Černými lesy

Projekt „Vidět, cítit a zažít les na zámku v Kostelci nad Černými lesy“ je financován z Fondů EHP 2014- 2021 programu Kultura a reaguje na potřebu inovativního využití kulturní památky. Kostelecký zámek byl po desetiletí uzavřen pro veřejnost a nebyly zde konány žádné veřejnosti přístupné aktivity. Chceme tuto kulturní památku oživit trvalou multimediální vnitřní expozicí a venkovní stezkou. Přivést do zdí kosteleckého zámku návštěvníky pořádáním atraktivních programů pro širokou veřejnost. Otevřením volnočasového centra pro nejen dětské návštěvníky, menšiny a seniory. Také v rámci projektu „Vidět, cítit a zažít les na zámku v Kostelci nad Černými lesy“ vznikly nové programy lesní pedagogiky rozvíjející vztah dětí a dospívajících k životnímu prostředí.

Představení projektu a jeho partneři

Původně renesanční zámek v Kostelci nad Černými lesy vystřídal za svou existenci mnoho podob. Dnešní vzhled mu vtiskla Marie Terezie Savojská z Lichtenštejna až v 18. století. Zámek v Kostelci nad Černými lesy je jedním z nejkrásnějších objektů ve Středních Čechách. Zámek se pyšní bohatou historií a je nově restaurován. Zámek je v rukách České zemědělské univerzity v Praze, která se o něho stará a využívá pro potřeby svých fakult, zejména Fakulty lesnické a dřevařské a Fakulty životního prostředí. V jeho zdech sídlí vedení LESY ČZU a je zde situováno zázemí pro ubytování a stravování vlastních zaměstnanců, studentů, ale i návštěvníků, kteří do Kostelce zavítají ať již za prací, výukou, kongresem, nebo jako výletníci. Ubytovací kapacity čítají 150 lůžek v pokojích vybavených v různém standardu ubytování. Od stylového Rektorského apartmánu po ubytování kolejového typu. K ubytování též slouží dependance v budovách podzámčí – Špitálu kněžny Savojské a historické Formanské hospody.

Tento zámek spojený s mnoha zvučnými jmény aktérů historie českých zemí a jejich rody byl v roce 1918 posledním majitelům zámku a přilehlých panství vyvlastněn při pozemkové reformě a přešel do majetku státu. Od roku 1935 je zámek využíván pro lesnickou fakultu ČZU v Praze a zámek nebyl až do roku 2021 volně přístupný veřejnosti. Doposud objekt sloužil k výuce a demonstraci pro lesnické a environmentálním obory, pro pořádání vědeckých konferencí, odborných seminářů či workshopů.

V současné době pracujeme na realizaci projektu Vidět, cítit a zažít les na Zámku v Kostelci nad Černými lesy financovaného z Fondů EHP 2014-2021, kde hledáme nové možnosti využití a provozování kulturní památky. V rámci tohoto jsme navázali spolupráci s místními NNO, zástupci samosprávy a MAS Podlipansko. 

Partneři projektu

Přírodovědné muzeum Kopavogur

https://natkop.kopavogur.is/en/ 

S islandským partnerem Natural History Museum of Kopavogur konzultujeme nejen obsah expozic ale také to, jak atraktivním způsobem zaujmout a přilákat návštěvníky. Jejich hodnotným přínosem pro projekt jsou cenné zkušenosti především z oblasti vzdělávání dětí, jednoduchost expozic a letitá praxe osvěty ochrany životního prostředí. V rámci úzké spolupráce proběhla partnerská návštěva na Islandu pro sdílení dobré praxe a očekáváme účast na závěrečné konferenci o inovativním využití kulturní památky. 

Spolek Za radost, z.s.

https://www.zaradost.cz/

Spolek Za Radost z.s., aktivně rozšířil nabídku volnočasových dobrovolnických akcí zaměřených na rodiny s dětmi a seniory. Pro účely projektu vzniklo v kosteleckém zámku volnočasové centrum, které bylo slavnostně otevřeno v rámci kulturní akce projektu Rozsvícení vánočního stromu 2.11. 2022, od té doby jsou zde pravidelné aktivity pro děti, seniory i menšiny. 

Expozice a výstavy

Důležitost vybudovat interaktivní expozici lesnictví v areálu kulturní památky zámku diskutujeme s fakultou lesnictví již od roku 2020, kdy především díky kůrovcové kalamitě cítíme naléhavost situace široké laické veřejnosti vysvětlovat a edukovat vhodnou formou principy ochrany lesa a popularizovat oblast tohoto oboru. A to také díky tomu, že zájemců studovat tento obor rok od roku ubývá. Vzhledem k čím dál aktuálnějšímu požadavku na lidstvo – udržitelnost, je nutnost tento obor vhodnými propagačními nástroji prezentovat široké veřejnosti a zvýšit tak atraktivitu tohoto oboru. Také vnímáme jako nutnost zvýšit povědomí o rolích lesa v životě člověka pro komplexnější vnímání funkcí lesa a dopadu na globální změny klimatu.

S ohledem na vývoj kůrovcové kalamity je vhodné laické veřejnosti přiblížit techniky a nástroje ochrany lesa a hospodaření v tomto oboru a podpořit komplexnější chápání environmentální tématiky ochrany životního prostředí. Přiblížit téma udržitelného materiálu – dřeva – jakožto východisko k zodpovědnému a udržitelnému způsobu existence se jeví jako vhodný edukativní nástroj pro pochopení tématu udržitelnosti a zodpovědnému způsobu žití, podnikání.

Vzniklé expozice venkovní a vnitřní „Les všemi smysly“ a „Les pro život“ naplní nejen očekávání místních škol ale i volnočasovou aktivitu rodičů s dětmi.

Slavnostní otevření expozic se chystá na jaro 2024.

Výukové programy vzniklé v rámci projektu

V rámci projektu vzniklo 15 zcela nových jednodenních i vícedenních programů lesní pedagogiky, které byly ověřeny v rámci Dne pro les 15.4.2023, který jsme pořádali v rámci projektu. Dále se tyto programy budou praktikovat při výuce lesní pedagogiky našimi lesními pedagogy v mateřských a základních školách.

Volnočasové centrum

Aktivity volnočasového centra přihlíží na potřeby místních obyvatel a spoluutváří občanské prostředí v Kostelci nad Černými lesy. Volnočasové zámecké centrum slouží ke konání nejrůznějších kulturních a vzdělávacích aktivit pro všechny věkové kategorie. Centrum vzniklo především proto, aby dětem, jejich rodičům a prarodičům rozšířili možnosti, jak naplnit a užít si volný čas. Spolek Za radost z.s. se také aktivně účastní kulturních akcí pořádaných v rámci projektu Vidět, cítit a zažít les na zámku v Kostelci nad Černými lesy.

Co pro vás chystáme

 

25.5. 2024 pro Vás otevíráme stálou expozici LESÁRIUM o lesnictví a naučně zábavnou venkovní stezku

Kalendář akcí projektu Vidět, cítit a zažít les v Kostelci nad Černými lesy. O našich akcích vás také vždy informujeme prostřednictvím webu LESY ČZU, facebooku projektu Vidět, cítit a zažít les na zámku v Kostelci nad Černými lesy https://www.facebook.com/videtzazitcititles a v tištěných médiích – Krásy Středních Čech, Kostelecký deník a Zápraží. Dále spolupracujeme s organizací Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s.

 

Co jsme již zažili

Kulturní akce, které jsme pro vás pořádali s vámi sdílíme na našem facebookovém profilu Zažít les https://www.facebook.com/videtzazitcititles

A více se o nich můžete dočíst v našich tiskových zprávách, které najdete níže.