Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Požářiště v NP České Švýcarsko

Katastrofický lesní požár v roce 2022 zasáhl Národní park České Švýcarsko. Na přírodní poměry České republiky se jednalo o mimořádně rozsáhlý požár, který zasáhl plochu více než 1000 hektarů lesa. Při jeho likvidaci se osvědčilo i zavádění nových technologií do lesnické praxe, například využití dronů. Drony se ukázaly jako nejvhodnější způsob monitoringu požářiště, neboť využíváním vrtulníků se zvyšuje riziko rozfoukání ohnisek latentního požáru.  

Každý lesní požár v hustě osídlené kulturní krajině je vždycky ohromným nebezpečím pro lidi i jejich majetek. Z pohledu přírody je však požár začátkem vývoje nového ekosystému a přírodní procesy v národním parku si s ním poradí. 

Vědci z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze nafotili území, kde se požár šířil. A vy se tak nyní můžete podívat, jak požářiště vypadalo po likvidaci tohoto ohromného lesního požáru.

  

Záběry z hašení tohoto rozsáhlého požárů můžete zhlédnout ve filmu Lesy budoucnosti.