Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O projektu

Projekt „Aspekty bioekonomiky související s lesnictvím – podpora aktivního občanství prostřednictvím participace“ je projektem institucionální spolupráce EHP-CZ-ICP-4-027. Spoluprací mezi Českou zemědělskou univerzitou – LESY ČZU, Institutem profesního rozvoje, ZŠ Pečky a The Forestry Extension Institute vznikají unikátní metodické příručky pro učitele a pracovní listy pro žáky základních škol, zaměřené na nový přístup k výuce a propojení předmětů environmentální výchovy, s důrazem na aspekty bioekonomiky, zapojení dětí a mládeže do fungování demokratického státu, principů aktivního občanství. Důležitou roli pro podporou moderních metod výuku a předávání vědomostí je i tento interaktivní web.