Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Naučná stezka Klobouček a informační centrum Obecnice

Lesnická naučná stezka Klobouček, zřízená Vojenskými lesy a statky s.p. ve spolupráci s AOPK ČR, provede návštěvníky současným lesnickým hospodařením a také jeho historií, brdskou přírodou, či místní historií regionu.

Stezka měří celkem sedm kilometrů, vede z Obecnice na brdský vrch Klobouček přes nádrž Octárna, a na své trase návštěvníkům nabízí celkem 12 zastavení i občerstvení u čtyř lesních studánek.

https://www.vls.cz/cs/pro-verejnost/naucne-stezky

Kontakt