Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lesní hospodářství – naučná cedule

Lesnický park Bezděz se rozkládá na ploše bezmála 18 000 hektarů v překrásném prostředí CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Polovinu lesů tvoří lesy hospodářské, dále jsou zastoupeny lesy ochranné, které svou podstatou chrání křehkou rovnováhu stanoviště, a lesy zvláštního určení, které prioritně plní ostatní společensky důležité funkce – ochranu přírody, ochranu vodních zdrojů, rekreační či půdoochranné.

http://lesnickyparkbezdez.cz/index.html

Kontakt

Fotogalerie