Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Těžba dříví

Lesní hospodářství je součástí národního hospodářství. Poskytuje zaměstnání lidem zejména na venkově a na jeho produkci je vázán dřevozpracující průmysl i stavební průmysl. Lesy tedy vždy plnily a budou plnit ekonomické zájmy jejich vlastníků. V České republice je více než polovina lesů ve vlastnictví státu, další významný podíl vlastní fyzické osoby, obce a města.

Přirozenou a důležitou činností v hospodářském lese je i těžba dříví. Pro získání kvalitního rovného a zdravého dříví je nezbytné les vychovávat a následně stromy vytěžit v optimálním, tzv. mýtním věku, kdy jsou nejkvalitnější. Dalo by se to tak přirovnat k zemědělství, kde je sklizeň také nutné správně načasovat. Kdybychom stromy nechali příliš zestárnout, budou postupně chřadnout, nebudou již tolik přibírat na svém objemu a zvýší se riziko jejich poškození škůdci a hnilobami. Dříví z takovýchto stromů bychom nemohli využít k jinému účelu než jen jako palivo. Je však nutné také zmínit, že určitý podíl ponechání starých stromů v lese k jejich dožití je velmi důležitý z pohledu zachování biodiverzity.

Těžba je však také důležitým nástrojem pro pěstování lesa, tzv. výchovné těžby se uskutečňují několikrát během růstu lesa, vytváří dostatečný prostor pro růst stromů a zvyšují stabilitu, kvalitu a druhovou pestrost lesních porostů.

K těžbě dříví se volí šetrné technologie, které co nejméně poškozují les i lesní cesty. Protože hmotnost čerstvě pokáceného dubu o objemu 1 metr krychlový je přibližně 1000 kilogramů, může k poškození lesních cest, které primárně slouží k dopravě dříví z lesa, dojít. Oprava cest je velmi nákladná, proto se k jejich opravám přistupuje vždy až poté, kdy proběhne všechna plánovaná těžba dříví v dané lokalitě. Lesníci v České republice pečují o lesní cesty v celkové délce přes 47 tisíc kilometrů.

Po těžbě zůstávají na lesní půdě záměrně větvě z pokácených stromů, které velmi rychle zetlí a uvolní ze svých listů a jehlic velké množství živin. Pro těžbu dříví je tradičně využívána motorová pila. Moderní technologie však v posledních letech pronikly i do této oblasti, stále častěji tak v našich lesích potkáváme harvestory. Tento stroj dokáže strom nejen pokácet, ale také zbavit větví a rovnou v lese připravit dříví požadovaných rozměrů a kvality. Pokud je harvestor využit podle doporučených postupů práce a na vhodných lokalitách s ohledem na sklon terénu, členitost terénu a únosnost povrchu půdy, jedná se o šetrný způsob těžby. Těžba dříví harvestorem je navíc bezpečnější než těžba při použití motorové pily. Využití harvestorů při těžbě dříví gradovalo v době kůrovcové kalamity, protože harvestory byly schopny bezpečně vytěžit za jednu směnu několikanásobně vyšší množství dříví než těžaři motorovými pilami.