Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zpráva o partnerské návštěvě Islandu

Den 1. – 12. 05. 2023
Přílet v 0.30, následný přesun do hotelu v centru Reykjaviku pronajatým vozidlem
Natural history museum – Kopavogur
V 10hodin setkání v se zástupci kopavogurského muzea, které je zaměřeno na školní skupiny, tomu jsou přizpůsobeny jednoduché expozice, zejména zaměřené
na místní faunu, endemické druhy a geologii. Expozice sestává primárně z vitrín s vycpaninami, použité jsou prvky videoreportáže ze života ptactva, zapojení
akvárií. Součástí muzea je knihovna pro děti – s vhodně umístěnými odpočinkovými zónami. Knihovna pro dospělé je v oddělené části (1. Patro muzea). Dále se
zde nachází výtvarná dílna pro děti s vystavenými díly malých umělců. Školní skupiny navštěvují muzeum pravidelně, prohlídky jsou vedeny zástupci muzea, je
v nich dostatek prostoru pro diskusi, cílem je podnítit v dětech kritické myšlení a hledání alternativních způsobů odpovědí. Natural history museum – Kopavogur
je součástí komplexu muzeí ve čtvrti Kopavogur, tato muzea spolupracují a nabízí společné programy do škol, školy je I sami aktivně oslovují. Připravují tematické
okruhy k různým událostem v průběhu roku – den země apod.
Návštěva muzea Perlan
Muzeum moderního rázu, velké zapojení interaktivních prvků, promítání, zvukové efekty, krátká videa, videomaping, zvětšování elektronickou lupou. Několik
samostatných velkých expozic, jejichž ústředním a spojujícím tématem je voda – život ve vodě – od mikroskopických organismů po ty největší; vodní ptactvo;
problematika znečištění, koloběh vody. Ledová jeskyně. Ledovce a jejich úbytek. Samostatnou expozici tvořila sopečná činnost a planetárium, film o polární záři.
Muzeum spolupracuje se školami, školní prohlídky mohou být komentované nebo ne, školáci se zapojují do projektů – např. O znečištění – propojení frustrace
z narůstajícího znečištění more s výtvarným uměním.
Den 2. – 13. 05. 2023
Návštěva národního parku Pilviger
Red Dot award winner za interaktivní výstavu, simulace zlomu litosférických desek, stání v kruhu starších (soudců), možný poslech jejich projevů, možnost si
prolistovat starou knihu na dotykové obrazovce, která hned zobrazí přepis a překlad daného úseku textu, “archeologický průzkum” – na dotykové obrazovce
odkrývání vykopávek – prst slouží jako štětec. Minimalistická paneláž – texty přímo na stěnách (použity kontrastní barvy), doplněno reprodukcemi maleb, nákresů
a dobových fotografií. Venkovní naučná stezka doplněná tabulemi, na stanovišti o “prvním parlamentu” tabulky s QR kódy do telefonu – na telefonu se objeví
“avatar/duch” soudce. Stezka má několik okruhů v různých náročnostech. Vše vyznačené ve volně dostupném letáku/plánku národního parku.
Den 3. – 14. 05. 2023
Lava show Reykjavik setkání se zástupci centra, prohlídka zázemí, technické části expozice, vysvětlení obsluhy zařízení. Ukázka kavárny spojené s infocentrem
a obchodem.
Reykjavik Maritime museum
Expozice ve dvou podlažích, propojení moderních prvků audiovizuální techniky s klasickou paneláží, v moderní formě, zapojení prvků spojených s rybářstvím –
např. bedny na ryby slouží jako výstavní plocha. Doprovázené zvětšeninami dobových fotografií z běžných rutin dělníků a dělnic z profesí spojených s rybářstvím.
Samostatná místnost / sál – “kino” promítání filmu o mikroplastech.