Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zpracování dřeva a výrobky z něj

Snahou lesníků je zajistit, aby naše lesy byly dlouhodobým zdrojem kvalitního dřeva, zároveň však poskytovali všechny ostatní funkce, které společnost vyžaduje. Dřevo je totiž obnovitelný materiál, který vzniká spojením vody, slunečního záření, půdních minerálů a oxidu uhličitého ze vzduchu. Jedná se tak o čistě přírodní a ekologický materiál. Společnost dřevo a výrobky z něj vyhledává, v lesích se proto hospodaří a dřevo se na trh dodává.

Do budoucna bychom měli stále více o dřevu přemýšlet jako o unikátní ekologické surovině. Od chvíle, kdy pokácíme strom, bychom měli usilovat o jeho zpracování na nejbližší pile. Tímto přístupem snížíme množství skleníkových plynů, které vznikají při dopravě dřeva do jiných zemí.

Pokud si vybíráme dřevěný výrobek, třeba když si vybavujeme byt nebo dům, je jen na nás, jestli se rozhodneme pro výrobek z českého dřeva nebo z takové dřeviny, která v ČR neroste. Toto rozhodnutí má významný vliv na životní prostředí celé planety. Koupí například mahagonového stolu zatěžujeme životní prostředí nadbytečnými skleníkovými plyny, které vznikají při jeho dopravě do ČR často i z druhého konce planety, kde se kvůli tomu často kácí i deštné pralesy.

Využívání dřeva má mnoho pozitivních dopadů pro naši planetu i společnost. A proto bychom ho měli využívat v našem každodenním životě. Dřevo efektivně nahrazuje neobnovitelné suroviny. Výhodou dřeva i produktů z něj je jejich nízká uhlíková stopa. Dřevem můžeme mnohdy nahradit materiály, které jsou z nerostných surovin – tzv. materiály z neobnovitelných zdrojů. Na zpracování neobnovitelných materiálů je nutné vynaložit vysokou dávku energie, a tím vyprodukovat velký objem skleníkových plynů. Dřevo skleníkové plyny dokonce spotřebovává, a to po celou dobu růstu stromu až do jeho dospělosti! Když ještě dřevo vložíme do výrobku s dlouhou dobou využití, jako například nábytku nebo stavby domu, udržíme uhlík i nadále ve dřevě.

Dřevo je také dobře recyklovatelné. Výhodou dřeva je, že po skončení jeho životnosti nepoškozujeme při jeho likvidaci životní prostředí. Dají se z něj recyklováním vytvořit další výrobky, je možné ho využít k výrobě tepelné energie nebo se jen přirozeně rozloží v přírodě.

Dřevo má na člověka množství pozitivních účinků. Je zdravé, přírodní a má pozitivní vliv na naši náladu a hladinu stresu. V budovách trávíme spoustu svého času, a proto je důležité používat zdravé materiály i ve stavbách. Je to tak surovina minulosti, ale zejména současnosti a budoucnosti. Vydrží i tisíce let.

Při zpracování dříví jsou dnes využívány moderní technologie. Měli bychom se snažit, aby maximální objem vytěženého dříví z českých lesů byl zpracován v našich dřevozpracujících provozech. Jedině tak totiž vznikne přidaná hodnota dřeva a nestaneme se jen vývozci základního materiálu. Pojďme si teď společně popsat, jak to vypadá na pile, kde dochází ke zpracování dříví vytěženého z okolích lesů a na které vzniká kvalitní řezivo pro využití v dřevěných konstrukcích a stavbách. Jak probíhá samotné zpracování kmenů až do podoby latě nebo trámu? Kmeny nejprve projdou elektronickou přejímkou, kde jsou pomocí měřicího rámu změřeny jejich rozměry jako je délka a tloušťka, ze kterých je následně stanoven objem. Následně je nezbytné, aby operátor stanovil kvalitu každého konkrétního kmene. Poté je na pilnici vyráběno pomocí pásové pily středové řezivo, což jsou fošny a hranoly, a boční řezivo, tedy prkna. Vyrobené řezivo se následně suší v sušících komorách. Střešní latě jsou při požadavcích zákazníka impregnovány proti hnilobě a škůdcům. Zpracovávají se tu i zbytky z pořezu, a to do podoby štěpky. Využívají se však i piliny, ze kterých jsou vyráběny například pelety k energetickému využití.

Ze dřeva se vyrábí velké množství různých výrobků. Z toho nejkvalitnějšího, tzv. rezonančního, se vyrábí hudební nástroje. Dále také třeba hračky, nábytek, podlahy, palubky, papír, obaly, různé dekorace, altány, mosty a domy. Dřevo je vhodné využívat třeba také v kuchyni. Ve srovnání se dřevem se totiž bakterie drží na plastu i po jeho důkladném umytí. Naopak silice, které jsou ve dřevě přítomny i po jeho vyschnutí, jsou schopny bakterie agresivně zničit.

I do oblasti využití dřeva dnes pronikají inovace a využití nových technologií. Produkty v podobě dřevěných brýlí, hodinek, motýlků nebo ochranných krytů na telefon jsou dnes již běžně dostupné. Na trhu najdeme však také další výrobky, jako jsou například kabelky, kosmetické tašky a peněženky z kraft texu nebo třeba ponožky a trička z modalu. Dřevo je dnes využíváno ve stavebnictví, v leteckém nebo i automobilovém průmyslu.

Možnosti využití dřeva jsou téměř nekonečné. Můžeme měnit strukturu i tvar dřeva, termicky nebo chemicky ho modifikovat, případně ho rozložit na celulózu a lignin a tyto látky potom dále chemicky zpracovávat. A je jen nás, jaké technologie pro jeho zpracování využijeme.

V současné době se zvyšuje i poptávka po dřevostavbách. Dřevo se stává fenoménem progresivní architektury, která je ekologická, úsporná na energie, rychlá co do výstavby a bezpečnější než betonové stavby. Ano, opravdu tomu tak je, dřevostavba se totiž nemůže sama vznítit a shořet. A to ani při vysokých teplotách. Masivní dřevěné prvky jsou vůči požáru velmi odolné. Odolnost staveb ze dřeva při požáru je tak vyšší než u jiných typů staveb. Nosná konstrukce odolá účinkům hoření mnohem déle a nezhroutí se.

Podívejte se na krátké video o zpracování dřeva pomocí moderních technologií.