Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Soutěž trubačů a koncert

 Na Apríla proběhla na zámku v Kostelci nad Černými lesy tradiční soutěž trubačů a vábičů. 

XIV. Ročníku Mezinárodní akademické soutěže v mysliveckém troubení a vábení jelenů bylo přítomno více než 150 účastníků. V průběhu celého dne se zámeckými prostorami rozléhalo táhlé vábení jelenů z řevnic a z druhé strany jim odpovídaly libé tóny loveckých nástrojů – borlic a lesnic. Množství účastníků soutěže se zařadilo k rekordním, přivítali jsme nejen studenty z České republiky, ale také studenti slovenských a polských středních a vysokých škol lesnického zaměření. 

Zajištění organizátorům soutěže poskytovala fakulta lesnická a dřevařská ČZU společně s Lesy ČZU, Trubačským půlkruhem FLD ČZU v Praze a Spolkem myslivců při FLD ČZU v Praze, silnou podporu a stabilní zázemí. Všichni studenti se mohli, díky hlavnímu partnerovi soutěže VLS či MZe a také řadě dalších komerčních partnerů, těšit na hodnotné ceny. 

Fakultu lesnickou a dřevařskou zastupovali jak trubači, tak vábiči. Celkem tři vábiči, dva soubory a pět sólových hráčů se snažilo předvést co nejlepší výkony, a ne jednomu se to povedlo. Na prvním místě v kategorii lesnice in B se umístil náš student Vojtěch Myška a to s markantním náskokem před druhým místem, na pátém místě se umístila Eliška Kühnerová. Stejně tak první místo sólistů ve hře na borlici in B obsadil našinec, a to Lukáš Zelenka, současný vedoucí trubačského půlkruhu, následovaný na druhém místě Ondřejem Turkem. V souborech obsadil stříbrnou příčku soubor Už troubějí, štěstí v neštěstí je připravilo o první pozici, neboť ve finále obdrželi stejný počet bodů, jako vítězové, avšak předseda poroty udělil vyšší bodové ohodnocení jejich soupeři z brněnské Mendelu – Trubačům LDF Mendelu Brno. Na krásném pátém místě se pak umístil celý velký soubor sestávající ze všech trubačů naší fakulty – Trubačský půlkruh FLD ČZU. Naši studenti tedy nejen zvládli uspořádat soutěž pro své kolegy, ale taktéž byli sami velmi úspěšní. 

Celý den byl zakončen slavnostním vyhlášením, které mělo nebývale intenzivní a přátelskou atmosféru. V rámci vyhlášení navíc proběhlo předání putovního poháru studentské soutěže, která se tak v příštím roce bude konat u našich kolegů z Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu v Polsku, na přes rok se opět vrátí na svou základnu do Kostelce. Všichni si následně užili společenský večer na zámku plný hudebních výkonů několika našich kolegů a kamarádů, kteří ovládli své harmoniky. V brzkých ranních hodinách pak utichl celý zámek, zazněly poslední tóny a znavení studenti se odebrali spočinout do svých ložích alespoň na pár chvil. 

Nedělní ráno se neslo v duchu úklidu a loučení se s blízkými přáteli i těmi z dalekých končin. Z celého srdce ještě jednou děkujeme každému, kdo se jen sebemenším způsobem na soutěži podílel, a to ať jako organizátor, partner, sponzor či jako účastník, neboť bez jediného z vás by soutěž nebyla taková, jaká byla. My jen doufáme, že se všem soutěž líbila alespoň tak, jako nám, neboť patřila k těm nejvydařenějším, jaké pamatujeme a budeme se těšit na budoucí ročníky, a to nejen tady, v Kostelci