Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Skenování lesních porostů a využití dronů

Lesníci dnes využívají nové technologie i pro skenování lesních porostů. V tomto případě jde o to, udělat si přehled o tom, kolik a jaké stromy v lese jsou. Přirovnejme to k inventuře, kdy je nutné zjistit, co je vlastně na skladě. Tedy jaké máme druhy stromů, v jakém stavu a v jakém množství. Snahou výzkumu je využít i běžně dostupné technologie jako jsou třeba iPady a iPhony. Schopnost těchto zařízení detekovat jednotlivé stromy se testovala na různých výzkumných plochách. Výhodou iPadu třeba bylo, že poskytl mračno bodů v reálném čase. Lesník tak může výsledky kontrolovat přímo v terénu. Testování různých běžně dostupných technologií směřuje k jejich plnému využití v lesnické praxi. Sběr těchto dat z opakovaných měření zachycuje nejen strukturu lesa, ale i to, jak se struktura lesa mění.

Samozřejmě, že lze využívat i různé optické senzory a výkonné laserové skenery, které dokážou vytvořit trojrozměrné bodové mračno popisující detailně sledovaný porost. Tyto přístroje jsou však finančně velmi nákladné a nelze tak počítat se jejich velkoplošným využíváním. Soustředit bychom se tak měli na nové mobilní aplikace, které budou běžně využívat osoby pracující v lesnictví i v lesnickém výzkumu.

 Pro zjišťování odhadů zásoby dřeva v lese, monitoring zdravotního stavu lesů a vývoj kůrovcové kalamity jsou dnes využívány drony. Výhodou bezpilotního monitoringu pomocí dronů je nesporně nízká cena. Náklady na pořízení i provoz jsou v porovnání s klasickými leteckými prostředky minimální. Další výhodou je možnost nižšího a pomalého letu, což umožňuje pro snímkování využít jednodušší a levnější senzorické vybavení. Drony jsou často vybaveny různými doplňky jako jsou například hyperspektrální kamery nebo termokamery. Drony využíváme na plošné měření lesů, konkrétně na laserové a fotogrammetrické snímkování. Tyto metody jsou výpočetně velmi náročné, na druhé straně jsou však schopné poskytovat velmi přesné informace o lesích. Například o tom, jaké jsou v určitém místě koruny stromů, kolik je ve vzorku jednotlivých kmenů, jaký objem dřeva představují a podobně. Díky takto podrobnému zkoumání umíme detailně analyzovat rozsáhlé oblasti lesa. To představuje výrazný posun proti klasickým kartografickým metodám, které jsou výběrové, zkoumají situaci pouze v určitých vzorcích a celkový výsledek se na jejich základě dopočítává.

Podívejte se na krátké video o využití dronů v lesnictví.