Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O životě ptáků v měnící se české krajině

Poslechněte si Podcast plný života, který vydává Česká zemědělská univerzita. Hostem jednoho z dílů je prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc. z Fakulty životního prostředí ČZU. V tomto dílu se dozvíte, jaký zásah na naše ptactvo a faunu obecně mělo socialistické zemědělství. Věnuje se také novým ptačím druhům v naší přírodě a také i těm co z ní mizí. Řeč bude i o metodě kvadrátového mapování hnízdního rozšíření ptactva a programu jednotného sčítání ptáků. Oba projekty uvedl v Česku do života právě prof. Karel Šťastný a spolupracuje na nich dodnes. A jaká je budoucnost ornitologie? Je o ní zájem i mezi novou generací? Odpovědi nabídne tento rozhovor.