Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Výběrný les dle prof. Polena

I v šetrně obhospodařovaných lesích se těží dříví, aby z něj byl užitek. Přírodě blízké lesnictví nevyužívá holé seče, ale k těžbě jsou vybírány jednotlivé stromy nebo skupiny stromů. Jak ale určit, který strom pokácet a který ještě nechat dorůstat? Možných přístupů je hned několik – např. v lese před Vámi vybírají pokračovatelé odkazu prof. Polena jednotlivé stromy k těžbě podle toho, jestli ještě dokáží dostatečně přirůstat. Pod vysokým stínem dospělých stromů postupně odrůstá následné pokolení lesa.

https://slp.czu.cz/cs

Kontakt

Fotogalerie