Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Jak pomůže v lese hydrogel?

Nedostatek srážek přiměl vědce z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze testovat nové možnosti, jak podpořit přežití suchem ohrožených, nově zalesněných ploch. Právě sucho je hlavním faktorem ovlivňujícím, zda se nově vysazený semenáček uchytí nebo ne. Vědci tak nyní přišli s tím, že i v lesnictví je možné využít hydrofilní polymery. Látky, která jsou schopny ukládat vodu a rostlinné živiny.

Po medicíně, ve výrobě léků, v zemědělství, vinohradnictví se začaly její účinky zkoumat i na lesních porostech. Výzkumný projekt proběhl nejprve v západní Asii. Nové sazeničky v oblastech s nedostatkem srážek se ujaly až o 30 % častěji, než v případě, kdy hydrogel nebyl využitý. Výsledky studie potvrdily, že aplikace hydrogelu má pozitivní vliv na růst dřevin, zejména těch, které jsou citlivé k suchu. Dobrou zprávou je zejména to, že aplikace hydrogelu během výsadby je jednoduchá a levná metoda. Hydrogel tak představuje slibnou cestu, jak zachránit lesní porosty před dopady klimatické změny a zajistit nejen jejich ekologickou stabilitu, ale také produkci dřevní hmoty.

Jak hydrogel v lesnictví funguje?

Poslechněte si rozhovor v Českém Rozhlasu Radiožurnálu.